Start

PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education

O PROJEKCIE
Głównym celem projektu jest stworzenie Europejskich modeli edukacji nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu wspierania rozwoju ich umiejętności oraz metodologii kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i wykorzystania wiedzy na temat przedsiębiorczości w wielu kontekstach w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych różnego typu. Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości polega na przygotowaniu przedsiębiorczych jednostek, które posiadają umiejętności, wiedzę i postawy umożliwiające bycie kreatywnym i odpowiedzialnym oraz nastawionym na osiągnięcie sukcesu, niezależnie od podejmowanych aktywności i wyboru kariery zawodowej. Wymaga to włączenia kształcenia w zakresie przedsiębiorczości do programu nauczania pedagogów szkolnych. Nauczyciele powinni przyjąć nową rolę i stać się osobami ułatwiającymi (facilitatorami) uczenie się, prowadząc uczniów i rozmawiając z nimi na temat procesu kształcenia.
Niniejszy projekt jest finansowany ze wsparciem Komisji Europejskiej. Działania projektu będą realizowane od października 2013 do września 2015 w ośmiu państwach członkowskich UE: Włoszech, Grecji, Austrii, Portugalii, Polsce, Belgii, Holandii, na Węgrzech.

CELE
Projekt PERSPECTIVE przyczyni się do opracowania działań i strategii nastawionych na:

  • Rozwój wspólnej wiedzy na temat istniejących rozwiązań w państwach członkowskich dotyczących selekcji, rekrutacji i szkolenia wykładowców nauczycieli,
  • Wzmocnienie i wsparcie dla Europejskiej polityki współpracy w obszarach początkowej edukacji nauczycieli, ciągłego rozwoju zawodowego i przywództwa w szkole, zwłaszcza poprzez opracowanie platform i działań związanych z uczeniem się od innych w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i kompetencji pomiędzy decydentami politycznymi a profesjonalnymi nauczycielami,
  • Poprawę kompetencji nauczycieli, upewnienie się, że mogą nabyć potrzebne umiejętności pedagogiczne potrzebne do przekazywania wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości w ramach własnych przedmiotów, nawet w zróżnicowanych klasach,
  • Promowanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości jako podstawowego środka rozwoju osobistego i profesjonalnego.

DZIAŁANIA
Projekt jest podzielony na trzy kluczowe działania:

  1. Wykonanie analizy kontekstowej na temat przedsiębiorczości w edukacji nauczycieli w Europie, roli nauczycieli w różnych krajach europejskich; narodowych strategii, dobrych praktyk, doświadczeń z działań pilotażowych i przykładów sukcesów, metodologii wykorzystywanej w edukacji nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości, podejść i narzędzi stosowanych w celu przyjęcia roli facilitatora, podstawowych kompetencji w dziedzinie przedsiębiorczości, stałego rozwoju zawodowego nauczycieli w UE.
  2. Przeprowadzenie spotkań w ramach „kół badawczych” z wykorzystaniem metodologii uczenia się od siebie (peer learning), adresowanych do nauczycieli szkół w celu wypracowania europejskich modeli dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych służących wsparciu rozwoju ich umiejętności i metod wykorzystywanych w uczeniu przedsiębiorczości w ramach różnych przedmiotów i w różnych kontekstach.
  3. Opracowanie Wirtualnego Środowiska Uczenia się (Virtual Learning Environment - VLE), aplikacji on-line, obejmującej materiały szkoleniowe, wskazówki dla nauczycieli, przykłady dobrych praktyk (w różnych obszarach, dla różnych poziomów i typów edukacji), której celem jest udostępnienie interaktywnych narzędzi dla nauczycieli pozwalających im na dzielenie się doświadczeniem, rozpowszechnianie pomysłów i metod dotyczących edukacji przedsiębiorczości.


Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na stronę internetową projektu: www.perspectiveproject.eu

PARTNERZY
TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme (IT)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.tucep.org

UPRC - University of Piraeus Research Center (GR)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.kep.unipi.gr

RCE  - Regional Centre of Expertise on Learning for Sustainable Development RCE Rhine-Meuse   
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.rcerm.eu

PRAGMA  - Pragma Engineering srl   
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.pragmaeng.it

STVG - Styrian Association for Education and Economics
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 www.stvg.com

AEVA  - Associação para a Educação e Valorização dos Recursos Humanos do Distrito de Aveiro – Escola Profissional de Aveiro   
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.aeva.eu

CUE  - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Cracow University of Economics   
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.uek.krakow.pl

JAH - Junior Achievement Magyarország Oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítvány   
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ejam.hu

AEDE - The European Association of Teachers
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.aede.eu

(Project number 540455-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CMP)

Copyright

X

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...