Start

Przedsiębiorcza szkoła – kolejny etap projektu Perspective. Spotkanie w Aveiro, Portugalia

W Ośrodku Badań Europejskich im. J. Retingera na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, realizowany jest projekt pt.: „PERSPECTIVES – Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education”.

Głównym celem projektu jest m.in. stworzenie europejskich modeli edukacji nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu wspierania rozwoju ich umiejętności. Założeniem jest także opracowanie metodologii kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i wykorzystania wiedzy na jej temat w wielu kontekstach, w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych. Projekt ten jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej (program COMENIUS) a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest jednym z jego 9 Partnerów. Działania w ramach projektu są realizowane w okresie od października 2013 do września 2015, w ośmiu państwach członkowskich UE: Włoszech, Grecji, Austrii, Portugalii, Polsce, Belgii, Holandii i na Węgrzech.

Project PERSPECTIVES poświęcony jest tworzeniu nowych dróg kształcenia nauczycieli, tak aby skuteczniej pobudzali oni ducha przedsiębiorczości wśród uczniów. Proces edukacji w zamierzeniu ma być bardziej skoncentrowany na zachęcaniu do samodzielności, pro-aktywności, współdziałania oraz rozbudzaniu wśród młodzieży odpowiedzialności za swoją ścieżkę zawodową.

Dotychczas w projekcie, w którym akces mają przedstawiciele ośmiu państw Unii Europejskiej, odbyły się trzy spotkania robocze; w Perugii (Włochy), Vravronie (Grecja) oraz Aveiro (Portugalia). Owocem dotychczasowej międzynarodowej współpracy jest stworzenie analizy kontekstowej programów nauczania przedsiębiorczości w różnych krajach, przeprowadzone wywiady z nauczycielami, oraz warsztaty nauczania przedsiębiorczości (study circles). Najbliższe cele badaczy zaangażowanych w projekt obejmują przeprowadzenie grup focusowych, stworzenie programu nauczania przedsiębiorczości w oparciu o dotychczas zgromadzone dane oraz udostępnienie gotowych rozwiązań edukacyjnych – poprzez specjalnie zbudowany portal internetowy – dla nauczycieli w całej Europie.

Podczas spotkania w Aveiro (miejscowość na północy Portugalii, umiejscowionej na wybrzeżu, 80 km od Porto), uczestnicy projektu dyskutowali o doświadczeniach zgromadzonych podczas study circles, między innymi o aktualnych wyzwaniach, jakie stoją przed nauczycielami, którzy próbują nowych rozwiązań edukacyjnych „out of the box”. Przedstawicielem Uniwersytetu Ekonomicznego reprezentującym stronę polską był dr Mariusz Makowski z Katedry Psychologii i Dydaktyki. Podczas obrad zastanawiano się jak przygotowany portal edukacyjny uczynić najbardziej funkcjonalnym dla nauczycieli szkolnych. Umieszczono na nim bogatą pulę dobrych praktyk, ćwiczeń i gotowych lekcji, tym niemniej w trakcie spotkania zauważono – iż z racji, że są one opracowane po angielsku, ich przydatność dla uczących jest ograniczona. Wynika to głównie ze słabej znajomości języka angielskiego wśród nauczycieli. Można zatem wysnuć podstawowy wniosek, że nauczyciel przedsiębiorczy, to nauczyciel znający języki obce.

Gospodarzem projektowego zjazdu była placówka oświatowa – Escola Profissional Aveiro, którą można uznać, za szkołę modelową. Szereg rozwiązań i praktyk tam zaprezentowanych stanowił dużą inspirację dla uczestników spotkania. Uczniów tej szkoły cechuje duża aktywność w różnorodnych działaniach placówki. Na jej terenie bardzo aktywnie działa stacja telewizyjna „Canal Central”, w której pracują absolwenci.

Projekt PERSPECTIVES, którego głównym koordynatorem jest włoska organizacja Tucep, zostanie zakończony we wrześniu 2015, podczas ostatniego zjazdu w Kerkrove, w Holandii.

Obecnie prowadzone są szkolenia dla nauczycieli szkół wszystkich szczebli z Krakowa i okolic w zakresie przygotowania ich do bardziej efektywnego kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Uczestnicy goszczą na naszym Uniwersytecie, biorąc udział w warsztatach rozwijających między innymi świadome kształtowanie postaw własnych jak i podopiecznych, podejmowanie ryzyka, współpracę oraz komunikowanie, które w zamierzeniu mają otworzyć uczniów na pro-przedsiębiorcze działanie i być może w niedalekiej przyszłości zakładanie własnych innowacyjnych działalności gospodarczych.

Równolegle, w ramach jednego z działań w projekcie planowane jest wydanie dwutomowej, wielorozdziałowej recenzowanej monografii w języku angielskim. Publikacja ta będzie równocześnie wydana w wersji elektronicznej, w formacie pdf. Wiodące tematy publikacji obejmować będą:
1.    Zarządzanie przedsiębiorczością. Tom I. Rozwój i funkcjonowanie organizacji;
2.    Zarządzanie przedsiębiorczością w gospodarce opartej na wiedzy. Tom II. Problematyka zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym.

Publikacje będą wydane na zakończenie projektu, które jest przewidziane na wrzesień tego roku.

Strona internetowa projektu: www.perspectiveproject.eu

Copyright

X

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...